Konzultace

Individuální konzultace

Individuální konzultace je forma 1:1, kdy se zabýváme konkrétním tématem, které vás emočně, nebo psychosomaticky trápí a nevidíte v něm jasnost. Na závěr ještě přichází uvědomění a změna úhlu pohledu, kdy dochází k posunu i v oblasti mentálního uchopení. Konzultace probíhá jak osobní formou, tak online formou přes whatsapp, messenger, whereby, skype, či telefon.

Párová konzultace

Párová konzultace je forma 1:2, kdy se zabýváme konkrétním vztahovým tématem a dáváme zde důraz také na nástroje zlepšující partnerskou komunikaci. Učíme se jak komunikovat v emocích partnera, jak konkrétně řešit problémy v partnerství, jak lépe spolupracovat. Jak se naladit na mužsko-ženskou polaritu ve vztahu, jak prohloubit cit a propojení na všech úrovních. Zabýváme se i sexuálními traumaty a nesouladem v sexuální oblasti. Konzultace probíhá jak osobní formou, tak online formou přes whatsapp, messenger, whereby, skype, či telefon.

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy v menším počtu probíhají formou setkání bez programu a lákadel ve formách touhy cokoli změnit a odporovat tomu, co je. Záměrem je přijmout život přesně takový jaký je. Menší skupiny mi dávají prostor jít více do hloubky s každým účastníkem a jste o nich včas informováni v kalendáři akcí.

Ceník

Individuální osobní konzultace Praha a Klatovy
Čas na osobní konzultaci: 1 hodina
1500,- Kč
Individuální konzultace online přes whatsapp, messenger, whereby (jako zoom) skype, telefon
Čas na konzultaci: 1 hodina. Platba po konzultaci na podnikatelský účet: 2601083007/2010 údaje pro zahraniční platby: Částka 57 Euro/1300 Kč IBAN: CZ98 2010 0000 0026 0108 3007 Majitel účtu: Veronika Matějková
1300,- Kč
Párová konzultace osobní i online
Čas na konzultaci: 2 hodiny
2000,- Kč