Konzultace

Individuální konzultace

Individuální konzultace je forma 1:1, kdy se zabýváme konkrétním tématem, které vás emočně, nebo psychosomaticky trápí a nevidíte v něm jasnost. Přicházíte s konkrétním záměrem a provádím vás jemnou a jednoduchou prožitkovou formou, díky které přichází uvolnění emoční a fyzické (psychosomatické) bolesti. Dostáváte vhled při čtení energetického pole formou napojení. Na závěr ještě přichází uvědomění a změna úhlu pohledu, kdy dochází k posunu i v oblasti mentálního uchopení. Dostanete také konkrétní nástroje, které vám pomohou jít blíže k sobě, kdykoliv to budete potřebovat. Konzultace probíhá jak osobní formou, tak online formou přes whatsapp, messenger, zoom, facetime, skype, či telefon.

Párová konzultace

Párová konzultace je forma 1:2, kdy se zabýváme konkrétním vztahovým tématem a dáváme zde důraz také na nástroje zlepšující partnerskou komunikaci. Učíme se jak komunikovat v emocích partnera, jak konkrétně řešit problémy v partnerství, jak lépe spolupracovat. Jak se naladit na mužsko-ženskou polaritu ve vztahu, jak prohloubit cit a propojení na všech úrovních. Zabýváme se i sexuálními traumaty a nesouladem v sexuální oblasti. Konzultace probíhá jak osobní formou, tak online formou přes whatsapp, messenger, zoom, facetime, skype, či telefon.

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy v menším počtu probíhají buď osobně, nebo online a kromě efektivních nástrojů práce s vnitřním světem mají prožitkovou formu i individuální přístup, kdy si zakládám na kvalitě sdělení a nikoli kvantitě. Menší skupiny mi dávají prostor jít více do hloubky s každým účastníkem a jste o nich včas informováni v kalendáři akcí.

Ceník

Individuální osobní konzultace Praha a Klatovy
Čas na konzultaci: 2 hodiny. Rezervace na osobní setkání je závazná a platí se předem. V případě zrušení účtuji částku v ceně sezení. Storno rezervace je možné max. 10 dní před termínem sezení.
2000,- Kč
Individuální konzultace online přes whatsapp, messenger, whereby (jako zoom) skype, telefon
Čas na konzultaci: 1 hodina. Platba po konzultaci na účet: 2601083007/2010
1000,- Kč
Párová konzultace osobní i online
Čas na konzultaci: 2 hodiny
2000,- Kč