Osobní konzultace v Klatovech
online konzultace - individuální, párová terapie a vzdělávání

 

Pracuji formou koherenční terapie v kombinaci s IFS a dalšími postupy.

 

Všechny symptomy (fyzické, emoční, reaktivní chování) mají hluboký emoční smysl a plní ochrannou funkci pro hlubší zranitelnější části a schémata uložená v nevědomí. Symptom je tedy "nutné" mít, aby nedošlo ještě k většímu utrpení. Symptom neodmítáme, ale bereme ho jako spojence, který nám umožní vidět na tu část, která je pod jeho ochranou.

 

Tento přístup jde do velké hloubky k schématům, která nám umožnila přežít a které symptom prožívaný na vědomé úrovni, chrání. Tyto hluboce uložené vzpomínky v našem emočním mozku vytváří protichůdné tendence vůči tomu, co si na vědomé úrovni přejeme žít, ale na nevědomé úrovni v nás vyvolávají hluboký strach, že pokud si takovéto chování dovolíme, bude to pro nás znamenat konec, odmítnutí, opuštění, nepřijetí. 

 

Společně s klientem nacházím hlubší příčiny jeho životní situace a žitých symptomů a přivádíme společně tyto stínové části zpět k životu a uzdravení.

 

O mně

Jmenuji se Veronika a více než 12 let tvořím laskavý a bezpečný prostor pro individuální konzultace, párové a rodinné terapie, skupinové a online workshopy a přednášky z oblasti psychoterapie, práce s myslí, emocemi a tělem.

Svou vlastní cestu vnitřního poznávání jsem zahájila v roce 1999, profesionální cestu osobních konzultací a terapií pak od roku 2009. 

Pracuji převážně online formou.

Osobní konzultace nabízím v Klatovech (u Bílé věže).

Vedu skupinové workshopy online formou.

Konzultace

Individuální konzultace je forma 1:1, kdy se zabýváme konkrétním tématem, které vás emočně, nebo psychosomaticky trápí a nevidíte v něm jasnost.
Párová konzultace je forma 1:2, kdy se zabýváme konkrétním vztahovým tématem a dáváme zde důraz také na nástroje zlepšující partnerskou komunikaci.
Skupinové kurzy v menším počtu probíhají buď osobně, nebo online a kromě efektivních nástrojů práce s vnitřním světem mají prožitkovou formu i individuální přístup.

Připravuji pro vás

Akce

O podrobnosti k akcím si pište na email.

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.

Napište mi

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.